marianne-sund

Marianne Sund disputerer i dag

Ergoterapeut Marianne Sund disputerer ved VID vitenskapelige høgskole i dag.

Foto: VID vitenskapelige høgskole

Marianne Sund holder prøveforelesning og vil offentlig forsvare sin doktoravhandling: «Citizenship for persons with dementia living in nursing homes: becoming and co-ownership in the mundane.»

Her kan du lese mer om Marianne og avhandlingen hennes

Stolt rekke av doktorer

Marianne Sund trer inn i ei viktig rekke på 54 ergoterapeuter som har disputert til doktorgraden. Vi er stolt av alle, men dagen i dag er Mariannes. Gratulerer!

Doktorgrader av norske ergoterapeuter