Lurer du på noe om kommuneoppgjøret?

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor (KS-området) skal til mekling, og dersom ikke meklinga fører frem er det varslet streik fra 24. mai. Har du spørsmål om kommuneoppgjøret, finner du kanskje svarene her.

Tilbudet fra KS for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og barnehagelærere, er i tråd med Unios krav og hva Unio over tid har arbeidet for. Det vil være et godt tiltak for å møte rekrutteringsutfordringene. Men selv om tilbudet var godt for noen av Unios grupper, var det for dårlig for lærerne med lang utdanning.

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper. Oppgjøret går nå til mekling. Her er svar på noen av spørsmålene.

Har du spørsmål om kommuneoppgjøret som for eksempel: Hvorfor kunne ikke Unio kommune godta tilbudet fra KS? eller Hva skjer om partene ikke finner en løsning i mekling?, så finner du svar i denne artikkelen fra Unio.

Informasjon om lønnsoppgjøret

Brudd for våre medlemmer i kommunene

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.