Lurer du på hva ergoterapeuter tjener?

Lønnsundersøkelsen for 2018 er nå klar, og du kan sammenligne din lønn med andre på din alder, ditt kjønn eller i det tariffområdet du tilhører.

Ergoterapeutene gjennomfører årlige lønnsundersøkelser.  Den er et nyttig verktøy for både medlemmer og tillitsvalgte.

– Lønnsstatistikken kan brukes av medlemmer som får tilbud om ny jobb, skal fremme lønnskrav eller rett og slett vurdere din egen lønn opp mot andre sammenlignbare stillinger, sier forhandlingssjef i Ergoterapeutene Brit-Toril Lundt.

Lønnsundersøkelsen 2018

Lønnsundersøkelsen er en stor dugnad

Sjekk ut din lønn mot andre med samme alder og kompetanse.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer.  Vi er svart glad for at svarprosenten er mye høyere enn i 2017. Vi får håpe at denne tendensen fortsetter.

Undersøkelsen er en del av den store dugnadsinnsatsen som forbundet er. Er du ikke medlem bør du bli det.

Bli medlem!

Forhandlingssjef en vår, Brit-Toril Lundt oppfordrer medlemmene til å bruke lønnsundersøkelsen.

Husk at slike undersøkelser blir ikke bedre enn det dere gjør dem til gjennom å delta.  Vi er avhengig av høyest mulig svarprosent hvis lønnsundersøkelsen skal være et egnet verktøy i medlemmenes lønnsarbeid ved skifte av jobb, sentrale og lokale forhandlinger samt andre former for lønnsarbeid.

Interessante funn

I tillegg til tabellene som viser gjennomsnittslønn har vi også gjort noen andre interessante funn.

Medlemmene er mobile i arbeidsmarkedet

41 prosent sier de har skiftet jobb de siste 4 år.

Forhandle lønn ved skifte av jobb!  Det lønner seg

56 % har svart positivt på at de forhandlet lønn da de skiftet jobb.  Andelen som fikk høyere lønn enn de først ble tilbudt er stabil.  2/3 av dem fikk høyere lønn!

Hvordan ville det gått med de 44 prosentene som ikke forhandlet lønn, mon tro?

Utdanningsnivå

59 prosent av medlemmene oppgir at de har relevant videreutdanning.

Arbeidstid

82 prosent av medlemmene arbeider fulltid. 18 prosent arbeider deltid. Cirka 1/3 av dem som arbeider deltid ønsker å utvide stillingsprosenten.  Dette er på omtrent samme nivå som i tidligere år.

10 % arbeider skift eller turnus.  Her er det ingen endring fra 2017.

Midlertidig ansatt

Vi registrerer en liten nedgang i midlertidige ansettelser.  9 prosent oppgir at de er i midlertidig arbeidsforhold.