IMG_2343

Løsning i KS-meklingen. Det blir ikke streik

Rundt klokka 21 ble partene med Riksmeklerens hjelp enig om en avtale. Dermed har vi klart å sikre et meget godt oppgjør for våre medlemmer i KS-området, uten streik. Få med deg detaljene her.

Tre timer før fristen kom Ergoterapeutene og de øvrige forbundene i Unio kommune frem til et meklingsresultat, med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Forbundsleder Nils Erik Ness har representert Ergoterapeutene under meklinga.

– Denne meklinga har vist oss verdien av å stå sammen. Vi har oppnådd et meklingsresultat som alle forbundene kan slutte opp om, samtidig som vi har sikret et veldig godt oppgjør for Ergoterapeutenes medlemmer, sier Nils Erik Ness fornøyd.

Han kan konstatere at ergoterapeuter med 10 års ansiennitet fra 1. juli har en minstelønn på 500 tusen kroner.
– Vi kan feire et meget godt oppgjør – og ingen streik, strålte han på Facebook like etter at protokollen var underskrevet.

Nødvendig mekling

Det var nødvendig med Riksmeklerens hjelp for å oppnå et resultat som hele Unio-delegasjonen kunne samle seg bak.
– Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg, men den har vært konstruktiv. Vi har fått en avtale om utvalgsarbeid. Vi forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det gjorde at vi kunne akseptere, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, og fortsetter:

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet ergoterapeuter, sykepleiere og barnehagelærere.

Unio: Løsning i meklingen i kommunesektoren – det blir ikke streik

Dette er de til dels betydelige lønnsendringene for Ergoterapeutenes medlemmer:

Ergoterapeuter med 10 års ansiennitet fra 1. juli har en minstelønn på 500 tusen kroner.

Kommunesektoren har samlet sett fått ei ramme på 3,25 prosent. Ergoterapeutene og Unios medlemmer, altså universitets- og høgskolegruppene (gruppe 2), har samlet fått ei ramme på 3,46 prosent.

Alle får et sentralt tillegg fra 1. mai 2019 på mellom 14 000 og 20 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Se justeringene for ergoterapeut (rød merking) og spesialergoterapeut (blå merking).

I tillegg økes garantilønna for stillinger med krav om 3- og 4-årig universitets- og høgskoleutdanning. Dersom grunnlønna etter at sentrale kronetillegg er gitt ligger under nivåene i tabellen, gis et ytterligere lønnstillegg fra 1. juli 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på disse nivåene. Se ny lønnstabell med justeringene for ergoterapeut (rød merking) og spesialergoterapeut (blå merking).

Se Unios spørsmål og svar om lønnsoppgjøret i KS-området

Lønn for ledere, pensjon og lokale forhandlinger

I tillegg ble partene enige om:

  • Alle ledere som hovedsakelig får sin lønn gjennom sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et generelt prosentvis tillegg på 3,0 prosent av den grunnlønna de hadde per 30. april 2019. Tillegget gis fra 1. mai 2019.
  • Partene er enige om at det skal forhandles om opprettelse av en ny sentral generell særavtale om pensjonsordninger. Disse forhandlingene kommer etter at Stortinget har behandlet ny offentlig tjenestepensjon, og det er streikerett på opprettelsen. Særavtalen vil gjelde ut tariffperioden til 30. april 2020.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år. Partene er enige om at det i 2020 skal settes av om lag en tredjedel av de disponible midlene til lokale forhandlinger.

Protokoller fra meklingen

Informasjon om lønnsoppgjøret

Tariffinformasjon sendt til medlemmene

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.