Likt-3504

Lønnsundersøkelsen 2021 sendes snart ut

Snart er det tid for lønnsundersøkelsen. Jo flere som bidrar, jo bedre blir resultatet. Vi håper på minst like stor deltakelse som i fjor, og trekker ut et gavekort på 1000 kroner til en tilfeldig deltaker.

I løpet av neste uke, sendes lønnsundersøkelsen ut på epost til alle yrkesaktive medlemmer. Undersøkelsen sendes ut til den adressen som medlemmet har registrert som sin primære på ergoterapeutene.org/minside

Forhandlingssjef Hege Munthe oppfordrer alle yrkesaktive medlemmer til å finne frem lønnsslippen, og bruke et par minutter på lønnsundersøkelsen.

Jo flere, jo bedre

Jo flere som deltar, jo bedre blir kvaliteten på undersøkelsen.
– Vi oppfordrer derfor alle yrkesaktive medlemmer til også i år lete fram siste lønnsslipp og sett av fem minutter til å dele sine lønnsopplysninger, sier forhandlingssjef Hege Munthe (bildet).

Et tverrsnitt av medlemmene

Hvert enkelt medlem betyr mye i en liten organisasjon.  Derfor er ditt bidrag til undersøkelsen så viktig.
– Vi ønsker et så godt bilde av lønnsforholdene til medlemmene, så vi oppfordrer alle til å delta enten du ligger på grunnlønn eller langt over, forteller Hege.

Som en ekstra gulrot trekker vi et gavekort på 1000 kroner blant de som deltar.

Bruk resultatene i arbeidet for bedre betingelser

Resultatene fra lønnsundersøkelsene kan du bruke til å argumentere for høyere lønn i forhandlinger, ved tilsettinger eller i andre sammenhenger der lønns- og arbeidsforhold er  et tema. Konkret kan dette være:

  • Sjekke om du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente ved skifte av jobb
  • Forventet lønnsutvikling i yrket over tid