Lønnsoppgjøret 2019 gir ny makskontingent i Ergoterapeutene

Som følge av et godt lønnsoppgjør og bestemmelser i vedtektene, justeres makskontingenten i forbundet fra 1. juli.

Ergoterapeutene har veldig lenge hatt prosentkontingent. Det er rettferdig. Jo, mer du tjener jo mer kontingent betaler du. I 2017 satte landsmøtet prosentsatsen ned til 1,6 prosent av bruttolønn, for yrkesaktive medlemmer.

Det er likevel et tak slik at kontingenten ikke skal være høyere enn 1,6 prosent av garantilønna ved 10 års ansiennitet i KS-området.

Et godt lønnsoppgjør

Jeg er først og fremst veldig glad for at vi kan levere medlemmene et godt lønnsoppgjør i år, sier generalsekretær Toril Laberg.

Etter et godt lønnsoppgjør gjør denne garantilønna et betydelig byks i år, fra 446 800 til 500 000 1. juli 2019. Ny makskontingent vil dermed øke fra 596 til 667 kr/måned.

Ergoterapeutene vil varsle arbeidsgiverne om å endre trekket for medlemmene i forbundet.
– Jeg er først og fremst veldig glad for at vi kan levere medlemmene et godt lønnsoppgjør i år, sier generalsekretær Toril Laberg. I forbundet vårt har vi valgt en prosentkontingent, slik at kontingenten skal stå i forhold til den enkeltes lønn.

Den tidligere makskontingenten medførte at kontingenten var under 1,6 % av lønna for de fleste medlemmene.

Uendret premie på grunnforsikring

Premien for den obligatoriske grunnforsikringen endres ikke og vil fortsatt være 147 kr/måned.

Fra nyttår ble vår obligatoriske grunnforsikring vesentlig forbedret med Kritisk sykdomsforsikring inkludert. Samtidig vil forsikringen gjelde ut det året du fyller 70 år.

Kontingent for ikke-yrkesaktive

Kontingenten for ikke-yrkesaktive følger av makskontingenten og vil endres fra 60 til 67 kr/måned, mens faglige medlemmer får en kontingent på 334 kr/måned og selvstendig næringsdrivende 200 kr/måned.