30284436757_43118062ca_k

Linda Stigen disputerer onsdag

Linda Stigen er ansatt ved NTNU Gjøvik. Onsdag disputerer hun for doktorgraden. Målet med avhandlingen hennes er å undersøke bruk av metoder blant ergoterapeuter i kommunene, for kartlegging av mennesker med kognitiv svikt.

Linda Stigen disputerer onsdag for doktorgraden i helsevitenskap ved Oslo Met over avhandlingen «A multifaceted practice? An investigation of methods used by occupational therapists in municipal services when assessing persons with cognitive impairments».

Linda Stigen er ansatt ved ergoterapiutdanningen på NTNU Gjøvik og er tatt opp på ph.d.-programmet i helsevitenskap på Oslo Met.

Delta på disputasen!

Vi oppfordrer medlemmer som har mulighet, til å delta på disputasen i Oslo onsdag.

Sted: Athene 1, Pilestredet 46
Dato og tid: onsdag 19. desember 2018 klokka 10.00 – 17.00

Mer informasjon om avhandlingen og disputasen

Bærer en flott faglig tradisjon videre

Linda Stigen blir med sin doktorgradsavhandling den 35. norske ergoterapeut med doktorgraden.

Oversikt over de 35 doktorgradsavhandlingene til norske ergoterapeuter