EqualPayDay_FB_Cover_19

Likelønnsdagen: Ikke sett kaffen i halsen!

Det er ikke til å tro; at vi i 2018 fortsatt lønner ansatte i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, langt mindre enn menn med tilsvarende utdanning som jobber i privat sektor.

I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne med inntil fire års høyere utdanning bare 80 kroner. Ikke rart om folk setter kaffen i halsen!

Dette er også grunnen til at Ergoterapeutene og de andre Unio-forbundene markerer Likelønnsdagen 19. oktober. Marker dagen du også.

Delta på Likelønnsfrokost

I år markerer Unio dagen med et frokostmøte, og du kan delta der du er. Likestillingsministeren kommer. Det samme gjør likestillingsombudet. Vi får også et innblikk i den islandske modellen og spør om Norge bør følge etter.

Mer om arrangementet på Facebook.

Hva er likelønnsdagen?

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har i år valgt å markere Equal Pay Day den 19. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Likelønnsgapet tilsier at kvinnene denne dagen kunne lagt ned arbeidet, gått hjem og tatt fri resten av året. Men konsekvensen ville vært dramatisk. Likevel lar samfunnet denne uretten gå videre.

Har vi ikke likelønn i Norge?

Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønn skal fastsettes på samme måte, uavhengig av kjønn, basert på kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsforhold. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønna reguleres i ulike tariffavtaler.

Kort film om likelønn i Norge laget til Likelønnsdagen i fjor.

Likelønn i Norge handler om mer enn lik lønn for likt arbeid: De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnstien. Og lærerne som treffer hverandre på lærerrommet, kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har i alle fall omtrent den samme lønnen.

Vil du informere om likelønn på din arbeidsplass kan du bruke disse: