OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Landsmøtet i 2023 avholdes 23.-25. oktober på Gardermoen

Sist uke besluttet forbundsstyret i Ergoterapeutene at landsmøtet i 2023 skal avholdes på Gardermoen 23.-25. oktober. (Redigert)

Ifølge § 9.3 i forbundets vedtekter innkalles ordinært landsmøte hvert tredje år, og det er forbundsstyret som fastsetter tidspunkt. Sted og tidspunkt skal gjøres kjent med ett års varsel.

Vedtektene og gjeldende Retningslinjer for elektroniske valg gjør at landsmøtet tidligst kan gjennomføres i oktober 2023. Dersom landsmøtet ikke skal legges i uker med skoleferie, er uke 42 det tidligste tidspunktet landsmøtet kan avholdes.

Et år med landsmøteforberedelser

Det nærmeste året vil preges av landsmøteforberedelser både på forbundskontoret, i regionene og i forbundsstyret. Dette er aktuelle datoer 2023:

  • 1. januar – Grunnlag mandatberegning på landsmøtet (administrasjonen) 
  • 5. juni – Frist for regionene og sentrale komiteer og utvalg for å fremme saker til landsmøtet. 20 uker (regionstyrene og komiteer/utvalg) 
  • 25. august – Siste frist for forslag fra de regionale valgkomiteene (valgkomiteene) 
  • 11. september – Frist for utsending av landsmøtepapirer (forbundsstyret og administrasjonen) 
  • 15. september – Frist for avslutning av regionale, elektroniske valg (administrasjonen) 
  • 29. september – Første mulige tidspunkt for forbundsstyrets godkjenning av regionale valg (forbundsstyret) 
  • 1. oktober – Antatt frist for påmelding av delegater og observatører til landsmøtet (regionene og andre med møterett og plikt) 
  • 23.-25. oktober. Landsmøte 

Frist for å fremme saker

Som oversikten viser har regionene en frist 5. juni til å fremme saker for landsmøtet, og forbundsstyret har en frist til 11. september for utsending av sakspapirer og forslag til landsmøtet.

Har du saker som du vil ha behandlet på landsmøtet, kan du ta det opp med din region.