Kristin Jess-Bakken

Kristin Jess-Bakken er ansatt som ny fagsjef i Ergoterapeutene

Ergoterapeutene har ansatt fagsjef. Kristin Jess-Bakken er vår nye fagsjef fra november 2022.

Kristin Jess-Bakken er utdannet ergoterapeut fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) i 2012. Siden den gang har hun tatt videreutdanning i Ergoterapi og allmennhelse og er i gang med master i ergoterapi.

Hun har jobbet innen psykisk helse, eldres helse og rehabilitering, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Hun kommer til Ergoterapeutene fra stilling i Østre Toten kommune. Der har hun vært fagleder, og blant annet jobbet med hverdagsrehabilitering.

En rekke verv i Norsk Ergoterapeutforbund

Kristin har vært leder og nestleder i to av regionstyrene i Ergoterapeutene, og sitter nå i kommunestyret i Østre Toten.

– Det gikk opp for meg at det ikke alltid er nok å være leder eller hovedtillitsvalgt for å få til overordnede endringer i kommunen, sier Kristin Jess-Bakken.

Kristin er opptatt av at Ergoterapeutene leverer på samfunnets utfordringer, og hvordan våre kjernekompetanser kan gjøre størst mulig forskjell.

Glad generalsekretær

– Jeg er glad for at vi kan ønske kunnskapsrike og engasjerte Kristin velkommen som ny fagsjef, sier Toril Laberg, som går av med pensjon etter 14 år i stillingen.

Hun ønsker Kristin velkommen til Ergoterapeutene.