Kjøp og salg av ergoterapitjenester

Lovpålegget om tilbud av ergoterapi i alle landets kommuner, har ført til spørsmål om kjøp og salg av ergoterapitjenester mellom kommunene. Nå har forbundsstyret gitt svar.

Forsiden av dokumentet "Kjøp og salg av ergoterapitjenester".
Dokumentet oppsummerer Ergoterapeutenes prinsipielle mening om kjøp og salg av ergoterapitjenester mellom kommuner.

Temaet om kjøp og salg av ergoterapitjenester mellom kommunene er aktualisert av endringer i Lov om helsetjeneste i kommunene fra 1.1.2020, der kommuner pålegges å knytte til seg ergoterapeut.

Kjøp og salg av ergoterapitjenester mellom kommuner inneholder faglige, etiske og økonomiske problemstillinger.

– Dokumentet Kjøp og salg av ergoterapitjenester mellom kommuner oppsummerer Ergoterapeutenes prinsipielle mening om kjøp og salg av ergoterapitjenester og skal være rådgivende for tillitsvalgte, medlemmer og arbeidsgivere, sier generalsekretær Toril Laberg.  Dokumentet ble vedtatt av forbundsstyret nå i januar.

«Kjøp og salg av ergoterapitjenester mellom kommuner» er basert på Ergoterapeutenes program. Det omhandler kun offentlige ansatte ergoterapeuter og ikke selvstendig næringsdrivende.

Eventuelle spørsmål om dokumentet kan rettes til forbundskontoret.

Dokumentet «Kjøp og salg av ergoterapitjenester mellom kommuner»