Kjersti Velde Helgøy

Kjersti Velde Helgøy disputerer til doktorgraden 14. desember.

Det er et lite jubileum når vi nå runder 50 norske ergoterapeuter med doktorgrad. Vi gratulerer Kjersti Velde Helgøy så mye. Du kan følge disputasen akkurat der du er.

14. desember holder ergoterapeut Kjersti Velde Helgøy prøveforelesning og offentlig forsvare sin doktoravhandling.

«Forskningsbasert utdanning:
En studie om forskningsbasert utdanning tilknyttet bachelorprogram i ergoterapi sett fra studenters, vitenskapelig ansattes og praksisveilederes ståsted.»

Kjersti Velde Helgøys doktoravhandling

Prøveforelesning og disputas fysisk og på nett

Arrangementet finner sted ved VID Stavanger, Misjonsmarka 12, i auditorium 261, men vi kan alle delta fra der vi er, siden disputasen overføres på Zoom.

Nærmere informasjon og program

Ønsker du å lese avhandlingen? Ta kontakt med Erlend Hovdkinn From, erlend.from@vid.no.

Halveis til 100

Kjersti Velde Helgøy er ergoterapeut nummer 50 som har disputert. Hun føyer seg til en imponerende liste av dyktige ergoterapeuter med doktorgrad.