ingvild-kjerkol-03

Kjerkhols sykehustale prioriterer ikke bredden i laget

I dag holdt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (bildet) sin første sykehustale.
– Hun prioriterer ikke bredden i laget konstaterer forbundsleder Tove Holst Skyer litt skuffet.

Hvert år holder helse- og omsorgsministeren en tale for sykehusene med forventninger til fagfolk og ledere, og krav til styrene ved landets sykehus. I helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sin første sykehustale, kom hun med flere tiltak som hun mente ville lette arbeidspresset for sykehusenes ansatte.

Ikke bare flere, men ansatte med riktig kompetanse

Skuffet forbundsleder etter Kjerkhols første sykehustale.

– Det er veldig bra at helseministeren vil sørge for finansiering som gir økt grunnbemanning ved sykehusene, men de konkrete eksemplene om å utdanne og ansette flere viser ikke prioritering av bredden i laget, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Når kapasiteten ved intensivavdelingene skal økes, må også organiseringen ses på. Studier har vist at tidlig rehabilitering bør starte på intensivavdelingene, men da må flere faggrupper slippe til.

Taust om rehabilitering

Forbundslederen konstaterte at minister Kjerkhol ikke nevnte rehabiliteringsfeltet i talen, og forbundslederen er bekymret.
– Ministeren snakker om at helsetjenesten er et økosystem som må være i balanse. Da burde den spesialiserte rehabiliteringen vært nevnt med stor selvfølge, for rehabilitering demper presset på resten av helsetjenestene.

Helseministeren startet sin periode med å tydelig uttrykke viktigheten av at vi må mestre den helsen vi har.
– Kjerkhol har også sagt at rehabilitering må løftes høyere på prioriteringslista. Foreløpig har dette kun vært tomme ord, fastslår forbundslederen skuffet og etterlyser handling.