CIOTS-LOGO

Kartleggingsverktøyet AMPS avvikles

CIOTS, som blant annet administrerer tilgangen til kartleggingsverktøyet AMPS har besluttet å legge ned sin virksomhet.

Ergoterapeutene har dessverre blitt orientert om at Center for Innovative Occupational Therapy Solutions, CIOTS, har besluttet å avvikle sin virksomhet.

Konsekvensen av dette er at man ikke lenger kan få tak i AMPS, ESI, og School AMPS manualer.

31. mai 2023 stenger CIOTS sine nettkurs. De som deltar på disse, må derfor fullføre innen denne datoen. De som allerede har kurset kan få tilbud om en varig lisens, som må lastes ned innen samme dato. Det er foreløpig ukjent hvordan dette vil foregå.

Er du interessert i en varig lisens må du følge med på informasjonen som legges ut på innovativeotsolutions.com/