Kamilla Lemb Herbjørnsen oppnevnt til Unio-tillitsvalgt i NAV

Unio har oppnevnt Ergoterapeutenes Kamilla Lemb Herbjørnsen til frikjøpt, tillitsvalgt for Unio-medlemmene i NAV. Vi er stolte og ønsker henne lykke til.

Kamilla Lemb Herbjørnsen, fra september frikjøpt tillitsvalgt for medlemmene i Unio-NAV.

Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness, er både stolt og glad for at Unio har falt ned på vår kandidat.
– Vi er trygg på at Kamilla vil gjøre en god jobb som frikjøpt tillitsvalgt i Unio-Nav.

Oppnevnt frem til 2022

Dagens oppnevning av Kamilla Lemb Herbjørnsen som frikjøpt sentral tillitsvalgt i NAV gjelder frem til 1. januar 2022.

Sammen med en tillitsvalgt fra Unio-forbundet, Akademikerforbundet skal Kamilla ivareta Unios medlemmer i NAV.

– Selv om det er naturlig at vi som det nest største Unio-forbundet i NAV, skulle bekle dette vervet, er det spesielt gledelig å kunne foreslå, og få valgt en kandidat med så gode samarbeidsevner, og et så trygt verdigrunnlag som Kamilla, sier Nils Erik Ness.

Bred og god tillitsvalgtkompetanse

Da Ergoterapeutene foreslo Kamilla trakk vi blant annet frem disse vervene:

  • Vara fylkestillitsvalgt i NAV Buskerud i april 2016.
  • Fylkestillitsvalgt okt/nov 2016.
  • Regiontillitsvalgt i NAV Unio Vest-Viken
  • Hovedtillitsvalgt for Ergoterapeutene i NAV
  • Regionleder for Ergoterapeutene Øst

Bli kjent med Kamilla og stillingen hennes

I Ergoterapeutens juni-nummer i fjor, ble Kamilla og stillingen hennes som veileder i Helseavklaringsteamet i NAV Drammen presentert.

Denne stillingen forlater hun nå for å ta fatt som hovedtillitsvalgt på heltid i september.