Ingrid Nyborg disputerer til doktorgraden fredag

Ergoterapeut Ingrid Nyborgs doktoravhandling omhandler brukermedvirkning blant sykehusinnlagte eldre og deres pårørende.

Foto: Fotografen i Gjøvik AS (UiO)

Ingrid Nyborg disputerer for PhD-graden ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, Uio fredag 1. februar.

Hun disputerer over tesen “User participation among older hospitalized people and their relatives; a qualitative case‐oriented study”.