w-Tove-5100

Ikke spor av et dobbeltspor i statsbudsjettet

I helsebudsjettet for 2023 prioriteres det som brenner mest. Her og nå.
– Selv om det er ekstra vanskelig i trange og krevende tider, må vi dreie mot mer bærekraftige helsetjenester, før det er for sent. Vi må bygge et dobbeltspor i helsetjenestene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Regjeringen Støre la i dag frem sitt første statsbudsjett. Du finner detaljene på regjeringens hjemmesider.

Ikke spor av et dobbeltspor

Ergoterapeutene har etterlyst og etterlyser grep fra regjeringen for å sikre bærekraftige helse- og velferdstjenester. Sporet for pleie og omsorg er fortsatt viktig, men sporet for helsefremming, forebygging, habilitering og rehabilitering må bygges ut og styrkes kraftig, for å lette trykket på pleie- og omsorgstjenestene.  Vi må bygge et dobbeltspor.

– Det er bekymringsfullt at forslaget til statsbudsjett ikke tar steg i denne retningen, sier en bekymret forbundsleder. Selv om det er enkelte positive trekk, er ikke dette et budsjett som prioriterer mestring og deltakelse. Ja, branner må slukkes, men brannforebygging må prioriteres høyere.

Ergoterapeutenes pressemelding i anledning statsbudsjettet

Etablering av tverrfaglig miljø for skolehelsetjenesten

Ergoterapeutene mener at det er positivt at tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten får 45 millioner i øremerkede midler, og at det settes av 15 millioner til etablering av et nasjonalt tverrfaglig kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
– Det er gledelig at regjeringen peker på at dette er en tverrfaglig tjeneste og at det er viktig at kompetansemiljøet reflekterer dette, sier Tove Holst Skyer. Vi har lenge argumentert for at laget rundt barn og unge må breies ut.

Ny ungdomsgaranti og løft i psykisk helse- og rusfeltet

Ergoterapeutene mener at det er positivt at regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner i 2023 til en ny ungdomsgaranti. Målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid.

Ergoterapeutene har spilt inn at det er viktig med en fortsatt satsning på Individuell jobbstøtte (IPS), og det er gledelig at dette prioriteres, også i 2023.

Det er også positivt at psykisk helse- og rus løftes ved at regjeringa foreslår å bevilge 300 millioner kroner til forsterka innsats på området.

– Dette er viktige tiltak både for å fremme deltakelse og forebygge utenforskap, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Regjeringen bidrar ikke til økt aktivitet og deltakelse for personer med nedsatt funksjon

Regjeringen bidrar ikke til at personer med nedsatt funksjon skal være aktive. Også neste år vil bare en brøkdel få tildelt de aktivitetshjelpemidlene de trenger. Potten til aktivitetshjelpemider kompenseres knapt for prisstigninga.
– Våre medlemmer er svært frustrerte over at aktivitetshjelpemiddelpotten blir tidligere og tidligere tom for hvert år. Regjeringens forslag innebærer ingen endring i 2023, sier en oppgitt forbundsleder.

Norges Handikapforbund: Regjeringen hindrer funksjonshemmede i å være aktive

Enklere å rekruttere og beholde ergoterapeuter i nord

Regjeringen foreslår gratis barnehage for alle 1–5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, og foreslår samtidig å styrke ordningen for å slette utdanningsgjeld fra Lånekassen.
– Dette er tiltak som jeg håper vil bedre rekrutteringen av ergoterapeuter i Nord-Troms og Finnmark. For resten av distriktskommunene hjelper det dessverre ikke, konstaterer Tove Holst Skyer.

Relativt rimeligere å være organisert i Ergoterapeutene fra nyttår

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke maksimalt fradrag for fagforeningskontingent fra 5 800 kroner til 7 700 kroner. Etter skatt vil de fleste medlemmer av Ergoterapeutene ha en lavere medlemskontingent i 2023 enn i år.