Trude Anita Hartvigsen, beskjært 2

I morgen disputerer ergoterapeut Trude Hartviksen til doktorgraden

Til tross for at Ergoterapeutene sin aktivitet preges av streik, er det hyggelig å kunne ha noen faglige feiringer. Tirsdag disputerer Trude Anita Hartviksen, og det skjer på nett.

Ergoterapeut Trude Anita Hartviksen er leder for Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune, forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord, og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Hun disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 8. juni 2021.

Vi gratulerer Trude så mye, og ønsker lykke til.

Nærmere om avhandlinga og disputasen

Om avhandlinga

Trude Hartviksens avhandling har tittelen «Healthcare middle managers’ development of capacity and capability for leadership: the complex context experienced as a conflicting practice.«

Hensikten med denne avhandlingen er å utdype kunnskap og kritisk diskutere hvordan mellomledere erfarer å utvikle kapasitet og kapabilitet til ledelse i en offentlig finansiert helsetjeneste preget av høy kompleksitet.

Les mer om avhandlinga

Trudes bakgrunn

Trude Anita Hartviksen har fra 2016 vært stipendiat i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Hun er siden 2019 forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord ved UiT Norges arktiske universitet, og fra 2020 ansatt i Vestvågøy kommune som leder for Fagutviklingsavdelingen.

Hun er utdannet ergoterapeut fra 1997, har videreutdanning i pedagogisk veiledning og universitetspedagogikk, og avla i 2010 mastergrad i rehabilitering ved Nord universitet.

Trude Anita Hartviksen har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten som ergoterapeut i ambulant rehabiliteringsteam, og som mellomleder gjennom 15 år. Hun har arbeidet som universitetslektor ved Nord universitet i 9 år.

Doktorgradsarbeidet har sitt utspring fra hennes praksiserfaring som mellomleder og nettverksarbeid med mellomledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Da når vi nummer 45

Med Trudes sin doktorgradsavhandling når vi ergoterapeut nummer 45, og Trude slutter seg til en stolt rekke med ergoterapeuter med doktorgrad

Ergoterapeuter med doktorgrad