Hvor mye tjener ergoterapeuter?

Har du tenkt på hvor mye ergoterapeuter på din alder og med din ansiennitet gjennomsnittlig tjener? Eller innenfor ditt tariffområde eller i din stillingskategori? Nå er resultatene fra lønnsundersøkelsen her. Den gir deg svarene.

Bruk resultatene, i arbeidet for bedre betingelser, oppfordrer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Over 1600 yrkesaktive medlemmer har delt informasjon om sin lønn i 2019 med oss. Det er vi svært takknemlige for.
– Nå er rapporten fra Lønnsundersøkelsen 2019 klar, og du kan bruke resultatene i arbeidet for bedre betingelser, oppfordrer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Hvor mye tjener ergoterapeuter?

Uavhengig av alder, kjønn, ansiennitet eller stillingstype, tjente en gjennomsnitts ergoterapeut 529 796 kroner i 2019 i følge lønnsundersøkelsen.

Lurer du på hvordan gjennomsnittslønnene er for ulik alder, ansiennitet, stillingstyper eller i ulike tariffområder må du lese rapporten.

Lønnsundersøkelsen 2019 – resultatene

Bruk resultatene i arbeidet for bedre betingelser

Resultatene fra lønnsundersøkelsene kan du bruke til å argumentere for høyere lønn i forhandlinger, ved tilsettinger eller i andre sammenhenger der lønns- og arbeidsforhold er  et tema. Konkret kan dette være:

  • Sjekke om du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente ved skifte av jobb
  • Forventet lønnsutvikling i yrket over tid

Om lønns- og arbeidsforhold

Forhandle lønn ved skifte av jobb!  Det lønner seg

Lønnsundersøkelsen viser at 42 % har svart positivt på at de forhandlet lønn da de skiftet jobb. 2/3 av dem kom positivt ut av det. De fikk hører lønn enn de først ble tilbudt.
– Hvordan ville det gått med de 58 prosentene som ikke forhandlet lønn, undrer Brit-Toril Lundt?

Arbeidstid og tilsettingsforhold

84 % av medlemmene arbeider fulltid. 16 % arbeider deltid. Cirka 1/3 av dem som arbeider deltid ønsker å utvide stillingsprosenten. Dette er på omtrent samme nivå som i tidligere år.

11 % arbeider skift eller turnus. Det er marginal endring fra i fjor, da tallet var 10%.

Lønnsundersøkelsen 2018 – resultatene

Vi registrerer ingen endring i midlertidige arbeidsforhold. 9 % oppgir at de er midlertidig ansatt også i år.