Hvilke krav skal vi stille i lønnsoppgjørene til våren?

Lønnsoppgjørene våren 2020 er hovedoppgjør. Det betyr at alle forhold omkring lønns- og arbeidsforhold kan forhandles om, og Ergoterapeutene vil involvere medlemmene i utformingen av de kravene vi skal fremme.

– Vi er avhengig av å hente inn råd fra dere medlemmer og tillitsvalgte, sier forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Det nærmer seg hovedtariffoppgjøret 2020.  Da skal tariffavtalene for den neste tariffperioden (2020-2022) forhandles. Selv om vi ikke er kommet lenger enn til oktober 2019, så er det på tide å starte opp forberedelser til utforming av forbundets krav.

Medlemmenes ønsker, prioriteringer og innspill er viktige bidrag i det lønnspolitiske arbeidet.  Derfor inviteres de tillitsvalgte og medlemmene til å uttale seg om hva forbundsstyret skal vektlegge når kravene til lønnsoppgjørene skal utformes.

– Vi er avhengig av å hente inn råd fra dere. Det er medlemmene og dere tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som er brukere av avtaleverket og som best vet hvordan tariffavtalene fungerer i praksis, sier Ergoterapeutenes forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Den interne prosessen.

Forbundsstyret ønsker å legge opp til en god prosess slik at det kan utformes krav som har forankring i medlemsmassen.  Og da er det viktig at de tillitsvalgte får tilstrekkelig tid til å bidra.  Denne fremgangsmåten ble også brukt i 2017, og vi  legger opp til følgende løp:

  1. Debattnotat/Easyfactundersøkelse med spørsmål om krav, profil og prioriteringer til hovedtariffoppgjørene sendes ut til lokale tillitsvalgte i slutten av oktober. Undersøkelsen i midten av november. Her har du debattnotatet.
  2. Svarfristen for de tillitsvalgte er 1. desember
  3. Parallelt med denne undersøkelsen vil Lønnsundersøkelsen 2019 bli sendt ut til alle medlemmer
  4. Forbundskontoret utarbeider regionvise rapporter på grunnlag av disse to undersøkelsene
  5. Resultatene av undersøkelsene  behandles på «tariffkonferanser» i regionene. Gjerne i forbindelse med regionale årsmøter.
  6. I slutten av februar utarbeider forbundskontoret forslag til krav med grunnlag i de innspill som kommer fra regionene
  7. I begynnelsen av mars vedtar forbundsstyret de krav som forbundet igjen spiller inn til Unio

Oversikt over lønns- og arbeidsvilkår

For å kunne gi innspill til hvilke krav vi skal fremme, kan det være greit å ha oversikt over de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i dag. Vi har samlet denne informasjonen her.

Følg med på lønnsoppgjøret

Ut over vinteren og våren vil du finne samlet informasjon om lønnsoppgjøret 2020 på ergoterapeutene.org/tariff2020