Hvem skal tildeles Erganeprisen 2020?

Erganeprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi, og forbundet ønsker forslag på kandidater. Fristen for å fremme kandidater er 29. mai.

Glade prisvinnerene på scenen med sine utmerkelser.
Vinnerne av Erganeprisen 2017: Anne-Marthe Sanders, Truls Johansen, Linda Sørensen og Anette Westberg

Erganeprisen deles ut på Landsmøtet. Norsk Ergoterapeutforbunds medlemmer oppfordres til å komme med forslag til kandidater. Kandidaten velges av forbundsstyret, på bakgrunn av innkomne forslag.

Du fremmer din kandidat ved å sende en epost til forbundskontoret.

Om Erganeprisen

Erganeprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi gjennom for eksempel:

  • Positiv profilering og synliggjøring
  • Kvalitativ styrking og fornying av ergoterapeutrollen
  • Fag- og metodeutvikling
  • Innovasjon innen fag og praksis
  • Tydelig ledelse, som synliggjør og styrker fag og identitet

Mottaker av Erganeprisen får et diplom og en gave som markering av hedersbetegnelsen.

2017: Erganeprisen gikk til unge, innovative ergoterapeuter på Sunnaas sykehus