Hvem skal ha tillitsvalgtprisen i 2019?

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Nominér din tillitsvalgt nå!

– Det er godt og raust å nominere sine tillitsvalgte til Tillitsvalgtprisen, sier forbundsleder Nils Erik Ness

– Det er godt og raust å nominere sine tillitsvalgte til Tillitsvalgtprisen, sier forbundsleder Nils Erik Ness, og han oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å trekke frem og foreslå kandidater til Tillitsvalgtprisen 2019.

Meld din kandidat til Tillitsvalgtprisen 2019

Siste frist er 31. oktober.

Statuttene

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Mottakeren av prisen har utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

Vil føye seg til en imponerende rekke av tidligere vinnere

Å bli nominert til prisen er i seg selv en ære, og den som til slutt tildeles prisen slutter sitt navn til en til en imponerende liste av tidligere vinnere av Tillitsvalgtprisen:

 • 2018, Ine Ulven, Oslo kommune
 • 2017, Anita Therese Rosmæl, St. Olavs hospital Trondheim
 • 2016, Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet. 
 • 2015, Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 
 • 2014, Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune 
 • 2013, Johanne Knudsen, Bergen kommune 
 • 2012, Grete Olaussen, Oslo universitetssykehus