Web-ToveHS-1190938-copy

Hvem prioriterer bærekraftige helsetjenester i din kommune?

Kommunevalget nærmer seg og vi møter politikere fulle av løfter. Spør om hva de vil prioritere, oppfordrer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Rundt 1900 av våre medlemmer har kommuner som arbeidsgivere, og alle bor vi i en kommune. De folkevalgte politikerne utgjør øverste myndighet i kommunene, og 11. september er vi, både som innbyggere og arbeidstakere, med på å avgjøre hvem som skal bestemme de neste fire årene. Valgkampen er nå i innspurten, men du har fortsatt tid til å stille lokalpolitikerne dine noen viktig spørsmål. For eksempel: Hvordan vil de sikre bærekraftige helsetjenester?  

Forbundsleder Tove Holst Skyer i siste nummer av Ergoterapeuten

Kritisk mangel på arbeidskraft

Helsepersonellkommisjonen har vært tydelig på at vi vil gå tom for folk før vi går tom for penger, og det fokuseres sterkt på mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere.
– Dette er forståelig, men like mye oppmerksomhet må rettes mot tiltak som kan dempe denne mangelen. Jeg savner en tydelighet på at det trengs flere ergoterapeuter, og hvorfor det er nødvendig, sier forbundsleder Tove Holst Skyer

Innsats som utløser ressurser

– Økt bruk av ergoterapikompetanse trengs for å sikre en dreining til innsats som utløser innbyggernes ressurser, minner forbundslederen om.

– Hver dag sørger ergoterapeuter for at innbyggere mestrer det viktige hverdagslivet. Kommunepolitikerne, vår største arbeidsgiver, må vite at ergoterapeuter utløser ressursene til den enkelte, slik at behovet for de mest ressurskrevende tjenestene unngås eller utsettes. 

Forbundslederen mener det er et for ensidig fokus på løsninger som kun vil bidra til mer av det samme “gamle”, når det egentlig er enighet om at det må tenkes nytt. Kun en bitteliten andel av helsepersonellet i kommunene er ergoterapeuter, og beskjeden fra forbundslederen er klar:
– Andelen ergoterapeuter må økes! Jo flere som kan gjenvinne eller opprettholde funksjon og mestring, jo færre trenger langvarige eller permanente tjenester som institusjonsplass og pleie.

Hvordan er det i din kommune?

Leserbrev som står på trykk i landets aviser.

Ergoterapeut-dekninga varierer stort mellom kommunene. I de fleste kommuner ligger det henvisninger på vent, fordi ergoterapeuten(e) har altfor mye å gjøre. Fortell politikere du møter om utfordringene det gir, og hvordan nok ergoterapeuter kan bidra til å løse samfunnets utfordringer. 

Ergoterapeutenes regioner ønsker å bidra til fokus på bærekraftige helsetjenester og har sendt leserbrev til landets aviser.
– Sørg for at leserbrevet blir lest av politikere i din kommune, oppfordrer Tove Holst Skyer.

Politikernes løfter

Samtidig ser vi enkelte leserbrev fra kommunepolitikere på valg, som både lover styrking av ergoterapitjenesten, hverdagsrehabilitering, folkehelsearbeid, aldersvennlige samfunn og universelt utformede uterom: 
– Merk deg disse innleggene, og be om en samtale med disse politikerne etter valget, ber Tove. En samtale der ergoterapeuters bidrag og kompetanse kan være tema. 

Bruk Ergoterapiens dag og bruk stemmeretten!

Forbundslederen oppfordrer også medlemmene til å bruke Ergoterapiens dag 27. oktober til å snakke med politikere, motivere ungdom til å velge ergoterapiutdanning og generelt synliggjøre hvorfor ergoterapeuter er en viktig del av løsningene på samfunnets utfordringer.

– Vi har avgjørende kompetanse for mer bærekraftige helse- og velferdstjenester. Vis det, på din arbeidsplass og i ditt nærmiljø, minner forbundslederen om. Men først: Bruk stemmeretten din og bidra til et sterkt demokrati.  

Bilde: Valgdirektoratet