Likt-3504

Hva tjener en ergoterapeut? Sjekk vår nye lønnskalkulator

Med utgangspunkt i lønnsundersøkelsen presenterer vi nå vår kalkulator. Den gir svar på hva ergoterapeuter tjener ut fra kjønn og alder.

Du finner kalkulatoren på ergoterapeutene.org/lonnskalkulator

Lønnskalkulatoren bygger på data samlet inn blant yrkesaktive medlemmer i desember 2023.

I Lønnskalkulatoren finner du lønna til medlemmene ut fra kjønn og alder.

Rapporten fra lønnsundersøkelsen

Den endelige rapporten fra undersøkelsen kommer om en uke eller to. Her vil du finne lønna i ulike tariffområder og flere andre forhold som vi har undersøkt.

Et nyttig verktøy

– Lønnsundersøkelsen er et nyttig verktøy for deg som medlem, ved skifte av jobb eller ved lokale forhandlinger. Men spesielt for deg som er tillitsvalgt for å få et innblikk i hvordan lønnsnivået eller andre forhold er i andre sammenlignbare tariffområder, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Takk til medlemmene for viktige bidrag

Forhandlingssjef Hege Munthe, takker alle medlemmene som har bidratt til lønnsundersøkelsen.

Forhandlingssjefen ønsker å takke alle som bidro, og minner om at undersøkelsen blir bedre jo flere som deltar.
– Vi er helt avhengig av høyest mulig deltakelse og svarprosent for at lønnsundersøkelsen skal være et så godt verktøy som mulig. Ny lønnsundersøkelse sendes ut i slutten av året.