Tove og Tonje, 5041-b

Hva er viktig for deg når du skal stemme?

Stortinget kan virke fjernt fra hverdagen på den enkelte arbeidsplass. De folkevalgte er imidlertid nærmere enn vi kanskje er oppmerksomme på, mens vi står på for å gjøre hverdagslivet mulig for innbyggerne.
– Bruk stemmeretten, oppfordrer forbundsledelsen!

Politiske føringer og prioriteringer påvirker i stor grad rammebetingelsene for yrkesutøvelsen vår. Det er politiske vedtak som har gitt oss samhandlingsreformen, som styrer kommune- og sykehusøkonomien, og som fortsatt lar oss vente på en rehabiliteringsreform.

Les stortingsprogrammene – Det gjør vi

I Ergoterapeutene bruker vi tid på å lese og gi innspill til partienes partiprogram i forkant av et stortingsvalg.
– Vi har gitt innspill som bygger opp under at ergoterapeuters kompetanse skal tas i bruk i størst mulig grad, fordi det lønner seg i møtet med den demografiske utviklingen, forteller forbundsleder Tove Holst Skyer og nestleder Tonje Hansen Guldhav.

De oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i partienes prioriteringer, og stemme.

Partienes svar på våre spørsmål

Les partienes svar i siste nummer av Ergoterapeuten.

I siste nummer av Ergoterapeuten har vi i Ergoterapeutene stilt partiene tre spørsmål som er relevante for ergoterapeuters arbeid med å skape aktivitet og deltakelse for alle.

Du kan lese svarene her, og bedømme dem ut fra ditt ståsted.
– Det har vi gjort, sier Tove og Tonje, og minner om at det uansett er viktig at du bruker stemmeretten din før eller på valgdagen 13. september.

Forbundsledelsens vurdering av de politiske partiene

– Gode perspektiver, men dårlig konkretisert. Slik oppsummer forbundsledelsen svarene fra de politiske partiene.

De politiske partiene har gode visjoner og kloke perspektiver.
– Vi savner imidlertid konkrete tiltak. Tiltak for å sikre at befolkningen får tjenester som utnytter og utløser ressursene. Tiltak for å sikre ergoterapikompetanse rettet mot barn og unge. Tiltak for å øke tilgangen på ergoterapi. Likevel er det tydelig at forebygging, tidlig innsats og tilrettelegging anses som viktig, oppsummerer de to etter gjennomgangen.

Her kan du lese hele gjennomgangen av partienes svar.