Hovedavtalen i Virke-området er forlenget

21. juni gjennomførte Ergoterapeutene og andre Unio-forbund forhandlinger med Virke om revisjon av hovedavtalen. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) Hovedavtalen for perioden 2018-2021.

Protokollen kan hentes her

Advokat Berit Førli representerte Ergoterapeutene under forhandlingene

Lønnsforhandlingene for våre medlemmer i Virke-området vil bli gjennomført i september.

Lønns- og arbeidsforhold for medlemmene våre i tariffområdet Virke