Tove-PB050278-b-c

Høie tok temperaturen på helsetjenestene i dag

– En viktig anerkjennelse av den ekstraordinære innsatsen vår det siste året, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok både temperaturen og pekte retning for helsetjenestene i dag.

Helse- og omsorgsministeren holdt i dag to taler. I tillegg til den fra før kjente «sykehustalen» holdt han også en «kommunetale» på KS sin nasjonale helsekonferanse.

Høie anerkjenner vår ekstraordinære innsats

– Det er flott at Høie anerkjenner den formidable og ekstraordinære innsatsen til både sykehusansatte og kommuneansatte det siste året, sier forbundsleder Tove Holst Skyer i en kommentar.

Budsjettene må styrkes

Pandemien har gitt store tilleggsoppgaver og følgelig etterslep i tjenestene. Høie hevdet i sykehustalen at han har styrket sykehusbudsjettene slik at de kan få ta igjen opphopning under pandemien og redusere ventetidene ytterligere.

Dette er selvfølgelig viktig. Det er imidlertid like viktig å styrke de kommunale budsjettene på samme måte, slik at etterslepene kan hentes inn igjen, der også, påpeker forbundslederen.
– Jeg oppfatter at Høie kun garanterer for kompensering av utgifter til smittehåndtering og vaksinering i kommunene.

Pasientens helsetjeneste

Forbundsledere mener det er bra at Høie fortsatt vil ha fokus på pasientens helsetjeneste og spørsmålet Hva er viktig for deg?
– Jeg etterlyser imidlertid et konkret fokus på det som skal «bidra til at den enkelte kan mestre sitt liv – med det han i sykehustalen beskrev som «de sykdommer, skader og utfordringer som livet bringer med seg.»

Bærekraftige helsetjenester

På samme måte manglet kommunetalen fokus på de ressursutløsende tjenestene.
– Regjeringen er generelt opptatt av bærekraft, men jeg etterlyser et fokus på bærekraftige helsetjenester – de som utløser ressursene i pasientene og brukerne, avslutter Tove Holst Skyer.