Forside, Ergoterapistudentene 2019, A5_web

Har du takket ja til studieplass? Så bra.

Er du en av de 594 som fikk tilbud som studieplass på en av ergoterapeututdanningene? Har du takket ja? Velkommen til Ergoterapistudentene!

Ergo-hjelpen. Førstehjelp for deg som Ergoterapistudent.

Lurer du på hva som venter deg under studiene? Ergoterapistudentene har utformet heftet Ergohjelpen som gir deg nyttig informasjon om studiet som venter deg.

Bli med i Ergoterapistudentene!

Oppfordringen fra dagens studenter er klar: Bli med i Ergoterapistudentene – Det sosiale og faglige fellesskapet for oss som studerer ergoterapi.

Ved å velge Ergoterapistudentene får du mye igjen, både faglig og sosialt.

Sosialt

Som medlem i Ergoterapistudentene vil du oppleve studietiden som morsommere og bli enda mer motivert – et minne for livet.

Faglig

Som medlem i Ergoterapistudentene er du med på å øke kvaliteten på studiet og forbedre studiesituasjonen din.

Hva koster det?

Studentmedlemskap koster bare 540 kroner fra innmeldingsdato til du er ferdig utdannet og autorisert ergoterapeut. Kontingenten betales til Ergoterapeutene.

Ergoterapeutene og Ergoterapistudentene

Ergoterapeutene ivaretar utvikling av faget og ergoterapeuters lønns- og arbeidsbetingelser. Viktig for deg som skal leve med og av faget i mange år fremover. Vi byr på kompetanse og nettverk som du vil ha nytte av som både student og yrkesaktiv, og vi hjelper deg i overgangen mellom de to fasene.