Siv_Iren_Landsmotet_Erganepris

Har du kandidater til Erganeprisen?

Erganeprisen deles ut til et medlem av Ergoterapeutene som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi, og forbundet ønsker forslag på kandidater. Siv Iren Gjermstad (bildet) og podcasten Ergotrip med Siv Iren og Ingunn var en av vinnerne av prisen i 2020.

Erganeprisen deles ut på Fagkongressen i februar. Norsk Ergoterapeutforbunds medlemmer oppfordres til å komme med forslag til kandidater. Vinneren velges av forbundsstyret, på bakgrunn av innkomne forslag.

Du fremmer din kandidat ved å sende et begrunnet forslag i en epost til forbundskontoret. Fristen for å fremme kandidater er 31. desember.

Sist Erganeprisen ble delt ut var i 2020. Prisvinnerne var ergoterapeutene Vegard Eide Dall og Torbjørn Svendsen for Recoverybloggen og til Siv Iren Gjermstad og Ingunn Myraunet for podcasten Ergotrip.

Erganeprisen, november 2020

Om Erganeprisen

Erganeprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi gjennom for eksempel:

  • Positiv profilering og synliggjøring
  • Kvalitativ styrking og fornying av ergoterapeutrollen
  • Fag- og metodeutvikling
  • Innovasjon innen fag og praksis
  • Tydelig ledelse, som synliggjør og styrker fag og identitet

Mottaker av Erganeprisen får et diplom og en gave som markering av hedersbetegnelsen.

Tidligere vinnere av Erganeprisen

Erganeprisen har blitt delt ut åtte ganger siden æresmedlem og tidligere forbundsleder i Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, var den første som mottok prisen i 1997.

Tidligere vinnere av Erganeprisen