Hanne S Eid, Fagkongressvinner

Hanne rekrutterte medlemmer og vant Fagkongress-deltakelse

Verv et medlem, var oppfordringa som gikk ut til medlemmer og tillitsvalgte i høst. Hanne Stensrud Eid, tok oss på ordet, og ble trukket ut som vinner av gratis deltakeravgift på Fagkongress i ergoterapi i september.

Hanne Stensrud Eid (bildet) er tillitsvalgt på LHL sykehuset på Gardermoen, Et sykehus som rehabiliterer personer med ulike hjerte- og lungesykdommer, deriblant sykdom knyttet til COVID-19-sykdom. Hun har rekruttert et nytt medlem, og vi trakk henne ut som vinner av en gratis deltakeravgift på Fagkongress i ergoterapi i september.

Utlysningen av konkurransen: Verv et medlem før 1. november!

Et nyinnmeldt medlem ble også trukket ut

Nyutdannede Marius Sørvik Bøe begynte å jobbe i Averøy kommune 1. juli, og ble også trukket ut som vinner av en deltakeravgift. Denne ble trukket blant nye medlemmer i forbundet.

Verver du mottar du uansett et gavekort

Alle som rekrutterer et yrkesaktivt medlem mottar uansett et gavekort, som også kan benyttes som delbetaling for Fagkongressen.

Det eneste som skal til for at du blir med i trekninga og får gavekortet, er at det nye medlemmet fører opp ditt navn på innmeldingsskjemaet, ergoterapeutene.org/innmelding eller ved å skanne QR-koden.

Fortsatt mulig å melde seg på fagkongressen

Datoen for fagkongressen er flyttet til 19.-21. september 2022. Grunnen til dette var utviklingen i pandemien og den store usikkerheten om varigheten av smitteverntiltakene som myndighetene innførte i desember.

Med rundt 500 påmeldte vil vi ikke kunne samle alle dersom avstandskrav og/eller begrensninger på antall deltakere på arrangement ble videreført.

Det positive ved situasjonen er at påmeldingen fortsatt er åpen. Den beste prisen får du om du er medlem i Ergoterapeutene eller Ergoterapistudentene. 

Mer informasjon på hjemmesida til Fagkongressen: ergoterapeutene.org/fagkongress