Kristin Jess-Bakken

Grundig medlemsundersøkelse er snart på vei. Vi håper alle vil delta

Jo flere som deltar, jo bedre bilde vil vi få av hvordan medlemmene vurderer Ergoterapeutene og aktivitetene våre, og hva som er viktig for deg.
– Undersøkelsen vil også gi oss bedre innsikt i din arbeidshverdag, og de utfordringene du opplever, sier fagsjef Kristin Jess-Bakken.

Ergoterapeutene gjennomfører en grundig medlemsundersøkelse hvert tredje år. Dette skjer nå, ved inngangen av landsmøteåret.

Jo flere som deltar, jo bedre bilde vil vi få av hvordan medlemmene vurderer Ergoterapeutene og aktivitetene våre. Som en ekstra gulrot trekker vi tre gavekort på 1000 kroner blant de som deltar.
– Jeg håper at riktig mange medlemmer benytter denne anledninga til å fortelle hva som er viktig for dem, sier fagsjef Kristin Jess-Bakken forhåpningsfult.

Viktig for planleggingen inn i en ny landsmøteperiode

Medlemsundersøkelsen vil ligge til grunn for forberedelsene til landsmøtet og danner grunnlag for prosesser i regionene, og videre involvering av medlemmene.

Vi vil ha bedre innsikt i din arbeidshverdag

Vi arbeider nå med å analysere svarende på lønnsundersøkelsen som ble gjennomført før jul. Svaret på den vil foreligge om en måneds tid.

Denne medlemsundersøkelsen vil i større grad en tidligere gi oss bedre innsikt i medlemmenes arbeidshverdag, og de utfordringene de opplever som ergoterapeuter. Vi vil også ha mer innsikt i koronapandemiens påvirkning på arbeidsplassen.

– Undersøkelsen er derfor litt omfattende, men jeg håper at alle medlemmene kan sette av et kvarter til å besvare Medlemsundersøkelsen 2023, sier Kristin Jess-Bakken.

Medlemsundersøkelsen i 2020 ga oss bedre grunnforsikring og økt digitalisering

Medlemsundersøkelsen som vi gjennomførte i 2020, gjorde at vi har fått til en forbedring av grunnforsikringa slik medlemmene ønsket.

2020-undersøkelsen ble også gjennomført i koronapandemiens tidlige dager. Undersøkelsen pekte retning for forbundets aktivitet under pandemien, og lå også til grunn for landsmøtet i 2020 sin satsing på

  • Ergoterapi og bærekraftige helsetjenester
  • Kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid
  • Mestring og tidlig innsats for barn og unge
  • Medlemsvekst og motiverte og tydelige tillitsvalgte