EU-OSHA 2

Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

Den europeiske kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning», som i denne kampanjeperioden fra 2020 til 2022 skal ha fokus på muskel- og skjelett lanseres med et webinar 23. oktober.

Lanseringsseminar 

Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet inviterer til lanseringsseminar 

  • Tidspunkt:  23. oktober kl. 8:30 – 10:00
  • Sted: Webinar – det blir sendt lenke til påmeldte deltagere

Kampanjen er spesielt viktig for alle ergoterapeuter som arbeider direkte med forebygging og HMS på arbeidsplassene og oppfølging av arbeidstakere som har eller er i ferd med å utvikle muskel-skjelettplager. Webinaret gir et nyttig innblikk i forebygging fra arbeidsplassperspektivet og hvilke muligheter man har der.

Lenke til invitasjon og påmelding finner du i relaterte lenker.