OLYMPUS DIGITAL CAMERA

God sommer fra takknemlig forbundsleder

– Jeg er svært ydmyk for det ansvaret vi som arbeidstakerorganisasjon har, og den tilliten du som medlem viser oss, nettopp ved å være medlem, sier forbundsleder Tove Holst Skyer, og ønsker alle medlemmer god sommer. Selv om våre tillitsvalgte avvikler ferie, er forbundskontoret åpent til vanlige åpningstider.

– Som medlem i Norsk Ergoterapeutforbund skal du vite at en av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta dine lønns- og arbeidsbetingelser. Det er en av de oppgavene
jeg utfører med størst ærefrykt. – På vegne av deg, som er medlem i Ergoterapeutene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Jeg er svært ydmyk for det ansvaret vi som arbeidstakerorganisasjon har, og den tilliten du som medlem viser oss, nettopp ved å være medlem. Jo flere vi er, jo sterkere blir vi.

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Kampen fortsetter

Kampen fortsetter for lønns- og arbeidsbetingelser som skal sikre at ergoterapikompetansen verdsettes og reflekterer utdanning, kompetanse og ansvar.
– Takk for at du er med på laget, sier en takknemlig forbundsleder.

Hva er viktig for deg i sommer?

Forbundslederen håper at du fyller sommerdagene med aktiviteter som er viktige for nettopp deg.
– Så møter vi opp til nye arbeidsdager over sommeren. Dager der vi sammen skal bidra til bærekraftige helse- og velferdstjenester der innbyggerne får kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid, lover Tove og ønsker alle god sommer.

Forbundskontoret er åpent i hele sommer

Selv om våre tillitsvalgte avvikler ferie, er forbundskontoret åpent til vanlige åpningstider i hele sommer.