Kursknapp, arbeidsmiljø

Gjennomfør e-læring som skal trygge tillitsvalgte i arbeidet for bedre arbeidsmiljø!

Unio-forbundene har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget en e-læring i arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i samarbeidet med ledere og vernetjeneste. Vår seniorrådgiver Anita Engeset har deltatt i utviklingsarbeidet.

Arbeid fremmer helse, og arbeidslivet må bli tilgjengelig for enda flere, sier seniorrådgiver i Ergoterapeutene, Anita Engeset.

Et godt arbeidsmiljø er lønnsomt! Ikke bare fordi det påvirker de ansattes helse, men også fordi det påvirker jobbengasjement og lønnsomhet i virksomheten.

– Denne e-læringen handler om nettopp det – om hvorfor det er viktig å jobbe med arbeidsmiljøet, hva en skal jobbe med i arbeidsmiljøet, og hvordan en kan gjøre det, sier seniorrådgiver Anita Engeset i Ergoterapeutene.

Anita har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet e-læringen som nå er tilgjengelig for alle interesserte.

God innsikt på kort tid

E-læringen finner du her – klikk på «Kurs uten innlogging»

Du vil bruke rundt én time på å gjennomføre hele e-læringen. Lykke til!

Anbefaler kurset for alle tillitsvalgte

– Kurset er en del av utviklings- og opplæringsprogrammet vårt for tillitsvalgte. E-læringen passer også for verneombud, ledere og HMS-ansatte, sier Anita som også er spesialist i arbeidshelse.

Arbeid skal fremme helse

– Å skape et godt arbeidsmiljø er bra for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet som helhet. Da er det viktig å jobbe kunnskapsbasert, og her spiller tillitsvalgte en viktig rolle, sier seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet. Det å kombinere forskningsbasert kunnskap med den erfaringen og kunnskapen om egen arbeidsplass som tillitsvalgte kan bringe inn i samarbeidet, er gull verdt!

Interaktivt kurs

Kurset består av noe tekst, video, oppgaver og tips til oppfølging.

Faksimiler fra kurset. Eksempel på animasjonsfilm og interaktive oppgaver.