Fb_Forsidebilde_Likelønnsdagen_Bokmål

Fra 16. november og ut året jobber kvinner gratis

Vi markerer Likelønnsdagen den 16. november som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis. Les mer her.

Ergoterapeutene og de andre Unio-forbundene mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Det er forskerne samstemte i.

Likelønnsdagen markeres i Unio-familien landet rundt

Forhandlingssjef Hege Munthe oppfordrer medlemmene til å markere Likelønnsdagen.

Rundt omkring i landets kommuner og på sykehusene, planlegger forbund i Unio-familien markering av Likelønnsdagen, 16. november.

– Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å ta kontakt med sine Unio-kollegaer, for å avklare hvordan dagen kan markeres, sier forhandlingssjef i Ergoterapeutene, Hege Munthe.

Om du ønsker tilsendt bilder, video og annet grafisk materiale, kan du ta kontakt med forbundskontoret.

Mer om Likelønnsdagen

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. Likelønnsgapet mellom privat og offentlig sektor rammer også menn som er ansatt i kvinnedominerte yrker i det offentlige.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lav verdsetting av kvinnedominert sektor går i stor grad ut over dem med høyere utdanning i offentlig sektor – som for eksempel lærere og sykepleiere. År etter år viser tallene at de med en høyskole- eller universitetsutdannelse på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80 prosent av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor. Dette er ikke greit. Unio vil fortsette å jobbe for at kvinnedominerte yrker må opp i lønn! 

Les mer på likelønn.no