KS-åpning

Forhandlingene i gang for alle landets kommuner

I går startet forhandlingene for forhandlingsområdene KS og Oslo kommune. Målet er at medlemmene våre skal ha en lønnsøkning som er større enn prisveksten. Dette kalles gjerne økt reallønn.

I KS-området forhandles det om en ny tariffavtale for tilsatte i alle landets kommune, unntatt Oslo. Oslo kommune er eget tariffområde. Nestleder Tove Holst Skyer representerer Ergoterapeutene i Unio Kommunes forhandlingsutvalg, mens advokat Berit Førli har tilsvarende rolle i forhandlingsutvalget i Oslo kommune.

Økt reallønn og permisjon med lønn ved videre-utdanning

– Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Derfor krever vi et prosentvis tillegg til alle. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den, slår leder i Unio kommune, Steffen Handal, fast ved åpningen av årets forhandlinger i KS-området.

Økt reallønn også i Oslo kommune

I går leverte Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene.

Aina Skjefstad Andersen er leder for forhandlingsutvalget i Unio Oslo kommune.

– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, som også vil ha innvirkning på åres lønnsoppgjør. Men mange arbeidstakere, ikke minst våre medlemmer, har på forskjellig vis påtatt seg et stort ansvar for å håndtere situasjonen best mulig. I årets hovedoppgjør vil derfor Unio jobbe for reallønnsvekst, sier hun.

Mer informasjon

Frist for forhandlingene er 15. september. Kommer ikke partene til enighet da, går lønnsoppgjøret til mekling.

Følg oss også på FacebookTwitter og Instragram