Forbundsstyret 8. mars

Forbundsstyret bidro til markering for likelønn på kvinnedagen

Ergoterapeutenes forbundsstyre tok pause i sitt møte for å delta på Unios likestillingspolitiske frokost på kvinnedagen 8. mars. Likelønn var selvfølgelig temaet.

– Frontfagmodellen fører til status quo for likelønna. Dess mer frontfaget har styrt, dess mindre får vi gjort med det vedvarende likelønnsgapet, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun oppsummerte Unios likestillingspolitiske frokostseminar.

Unio inviterte flere forskere, to politikere samt politisk journalist og kommentator Pål Hellesnes i Klassekampen til frokost for å snakke om likelønn og hvorfor det er så vanskelig å få gjort noe med det vedvarende likelønnsgapet.

Les mer om arrangementet på Unios hjemmesider