Fagkongressen i ergoterapi utsettes til september

På grunn av den usikre smittevernsituasjonen flyttes Fagkongressen til 19.-21. september 2022. 

Kongresstyret og Ergoterapeutene har gledet seg til Norsk fagkongress i ergoterapi februar 2022, med et omfattende og spennende program og opplevelsen av fellesskap med kjente og ukjente ergoterapeuter.  

Men myndighetenes nye smitteverntiltak får nå konsekvenser for gjennomføringen. Tiltakene skal i første omgang gjelde til midten av januar, men det vil trolig fortsatt være avstandskrav og begrensninger på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer i februar. 

Det er ikke mulig å ivareta smitteverntiltak for 500 påmeldte ergoterapeuter på kongresshotellet. Kongresstyret og forbundet har derfor sett seg nødt til å vurdere alternative løsninger. Det er fremdeles et ønske om å arrangere en fysisk kongress. Det er derfor besluttet å utsette fagkongressen til 19.-21.september 2022. 

Alle innledere og påmeldte vil motta en mail med praktisk informasjon.    

Mer informasjon på Fagkongressens hjemmeside

Og de som ikke allerede hadde meldt seg på Fagkongressen får nå en ny mulighet!