Utsatt fagkontress

Fag til lunsj: Slik kan du bidra på neste fagkongress!

I februar 2022 arrangeres den neste Fagkongressen. Delta på på Fag til lunsj og hør hvordan du kan bidra til fagkongressen, og bli motivert til å gjøre det.

Tid: 27. januar, klokka 11.00-12.00

Delta her

Om fagkongressen

Den nasjonale fagkongressen i ergoterapi arrangeres hvert 4. år, og neste kongress skal være i Stavanger i februar 2022.

Dette er en møteplass for alle ergoterapeuter i Norge, der du både kan gi og få påfyll og inspirasjon fra forskning og fagutvikling, dele kunnskap og erfaringer, og møte kollegaer som jobber med det samme som deg.

Om faglunsjen

På faglunsjen i januar får du mer informasjon om kongressen og hvordan du kan bidra. Du kan stille spørsmål til programkomiteen om tema og presentasjonsformer, og du kan få tips til hvordan skrive et sammendrag (abstrakt) av noe du vil presentere.

Fristen for å sende inn abstrakt til neste fagkongress er 15. april 2021.

Du møter

På Faglunsjen møter du Inger Hellem og Fanny A. Jakobsen fra programkomiteen og kongressleder Randi Skumsnes.