KontorP6010015

Fag til lunsj om ASSS -prioriteringsnøkkelen 3.september kl. 11-12

Fagnettverket har utarbeidet ASSS-prioriteringsnøkkel for ergo- og fysioterapi.

Thomas Andersen, ergoterapeut og fagkoordinator fra Fredrikstad kommune, leder av Fagnettverk ergo- og fysioterapi, som er en del av ASSS-kommunehelsenettverket, vil sammen med Anikken Revhaug fra Fredrikstad kommune og Guro Fra Oslo kommune belyse disse temaene:.

  • Hvorfor prioriteringsnøkkel?
  • NOU 2018:16, Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansiert tannhelsetjenester
  • Hvordan bruke prioriteringsnøkkelen?
  • Erfaringer med bruk av prioriteringsnøkkelen

Det vil bli gode muligheter for spørsmål og innspill fra deltakerne etter presentasjonen.