OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fag til lunsj. Journaldokumentasjon – hvorfor, hva og hvordan?

12. mars 2021, kl. 11.00 – 12.00.

Her vil en reflekterer rundt ergoterapeuters kompetanse og journalføring. 

Om fag til lunsj

Innlederne tar utgangspunkt i et kvalitetsutviklingsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) som har som mål å heve kvaliteten på ergoterapijournalføring. 

Temaer som belyses er bland annet: juss, dokumentere ergoterapiprosessen og ergoterapi fagterminologi. 

Du møter:

Lene Fogtmann Jespersen, Fagutviklings ergoterapeut/ student koordinator ved OUS 

Malin Mongs, Fagutviklings ergoterapeut ved OUS 

Delta her