Anita Rosmæl, Tillitsvalgtprisen 2018

Hvem skal få tillitsvalgtprisen i 2018?

For syvende gang skal Tillitsvalgtprisen deles ut i år. Vi vil ha forslag til kandidater, og vi vet at det er mange å ta av.

Fakta

Tidligere har disse tillitsvalgte fått prisen:

 • 2017, Anita Rosmæl, Trondheim
 • 2016, Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet
 • 2015, Anita Dimmen Johansen,Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • 2014, Ania Wiggen Jørgensen,Eidsvoll kommune
 • 2013, Johanne Knudsen, Bergenkommune
 • 2012, Grete Olaussen, Oslo universitetssykehus

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av forbundet som har gjort en vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Foreslå din kandidat med å benytte dette skjemaet

Årets tillitsvalgte kan ha utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremmeergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kolleger og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevendeprosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats forå aktivere, rekruttere og beholde medlemmer