Tove-PB050278-b-c

Evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering peker på systematiske svakheter

I går ble evalueringen av Helse- og omsorgsdepartementet sin opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering offentliggjort. Rapporten peker på at det fortsatt er systematiske svakheter til stede.

«KPMG, som har hatt evalueringsoppdraget, er klar i sin tale: Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet har systematiske svakheter som har blitt påpekt de siste tiårene, og de er fremdeles til stede», skriver forbundsleder Tove Holst Skyer i et blogginnlegg i Dagens Medisin i dag.

«Det eksisterer ikke et godt nok datagrunnlag til å si om feltet har blitt styrket i perioden 2017-2019. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er preget av fragmentering både geografisk og aktørmessig, med svak styring og lederforankring.»

KPMG i rapporten

Evalueringa bekrefter vår skepsis til planen

– Vi satte pris på opptrappingsplanen da den ble vedtatt, men innså raskt at planen ikke kunne ivareta utfordringene på området, sier Tove Holst Skyer.

Nå bekrefter altså fasiten at planen ikke har tatt tak i de systematiske svakhetene, og at tilskuddsmidlene kun har gitt en positiv trend som ikke er forventet å vedvare. Varige løft oppnås sjelden gjennom kortvarig økonomisk støtte. Det må kraftigere virkemidler til.

Klare anbefaleringer

KPMG kommer med klare anbefalinger i sin evaluering. Disse kan
legge til rette for en klarere fordeling av roller og ansvar og en mer enhetlig organisering av området.

  1. Utarbeid og vedta en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering
  2. Revider nasjonal veileder for å gi en mer enhetlig tilnærming i kommunene og spesialisthelsetjenesten
  3. Avklar ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
  4. Revider tilnærmingen til individuell plan
  5. Utarbeid et system for å kartlegge total-kostnader og insentivere kosteffektive løsninger
  6. Satsning på teknologi for tjenestelevering
  7. Styrk registerdata og forskning

Ergoterapeutene vil vurdere anbefalingene fra KPMG nærmere.
– I dette arbeidet er vi avhengig av aktiv deltakelse fra våre medlemmer og tillitsvalgte, inviterer forbundslederen.