Web-ToveHS-1190892 copy

Ergoterapidekninga i landets kommuner varierer stort

Ergoterapeutene har fått årets tall som viser at antallet ergoterapeuter i kommunene fortsatte å vokse i 2022. Variasjonen mellom kommunene er imidlertid stor, og 44 står fortsatt uten ergoterapeut.
– Innbyggerne trenger ergoterapi, uavhengig av hvor de bor, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

På oppdrag fra Ergoterapeutene utarbeider Statistisk Sentralbyrå, hvert år en oversikt over antall ergoterapeuter i landets kommuner. Ergoterapeutene har satt sammen tallene med innbyggertallet i kommunen 1. januar 2022, og beregnet antallet ergoterapeuter per 10 tusen innbyggere i de enkelte kommunene.

Vi håper at tallene kan nyttes i arbeidet med å sikre kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid, og bærekraftige helsetjenester. Landet over.

Rett til ergoterapi uansett hvor du bor

Innbyggerne trenger ergoterapi, uavhengig av hvor de bor.
– Om du bor i en liten utkantkommune og opplever nedsatt funksjon etter sykdom eller skade, ønsker du fortsatt å kunne klare deg selv fremfor å motta hjelp, påpeker forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Samfunnet trenger også ergoterapi, for ergoterapeuter bidrar til at flere kan klare seg selv, lenger. Det er akkurat det som trengs fremover, for at tjenestene skal bli bærekraftige, holder forbundslederen fram.

Det er fastslått av Helsepersonellkommisjonen.
– Samfunnet mangler helsepersonell, og vi må derfor gjøre mer av det som skaper mestring, gjør folk selvhjulpne og fremmer og bevarer helse. 

Økning i antallet ergoterapeuter i kommunene

Fra 2021 til 22 ble det 51 flere ergoterapeuter i landets kommuner. Veksten har nesten utelukkende skjedd blant ergoterapeuter som også har yrkeskode ergoterapeut.

På telletidspunktet var det 3343 ergoterapeuter i kommunene. Dette er en vekst på 2,52 % siden 2021. 2072 av disse har yrkeskode ergoterapeut.

Grunnlag for sammenligning mellom kommuner

Tallene fra SSB viser at variasjonen i ergotearapidekninga mellom kommunene er stor. For hele landet er det i gjennomsnitt 3,8 ergoterapeuter med yrkeskode ergoterapeut per 10 tusen innbyggere, mens tallet for ergoterapeuter totalt er 6,2.

Dette gir dermed mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og med et gjennomsnitt.

Grunnlag for rekruttering

Tallene viser også det totale antallet ergoterapeuter i den enkelte kommune.
– Ergoterapeutene er fagforbundet for ergoterapeuter, uansett stilling, minner forbundslederen om, og oppfordrer alle tillitsvalgte til å lete etter potensielle medlemmer i sin kommune.

Mer om tallgrunnlaget

Tallene har SSB henta fra registerbasert statistikk for helse- og sosialpersonell. For sysselsette med flere arbeidsforhold på telletidspunktet, fastsettes et som det viktigeste, slik at et individ ikke blir talt flere ganger. Telletidspunktet er uka som inneholder den 16. november.

Celler som har verdien 1 eller 2 er erstattet av «.» i oversikten.

Hvis en person har innrapportert yrke lik «2267 Ergoterapeut» havner denne i gruppa «Ergoterapeut med yrke som ergoterapeut», mens resten havner i «Ergoterapeut med andre yrker». Skulle det være åpenbare feil i registreringa for din kommune, kan den tillitsvalgte ta opp dette med lønns- og personalenheten i kommunen.