NY-bilkj├©ring2639

Ergoterapeuter og vurdering av helsekrav til førerkort på høring

Veilederen beskriver ergoterapeuters kompetanse og rolle i slike vurderinger.

I 2016 ble førerkortforskriften med tilhørende helsekrav og retningslinjer betydelig endret. Ergoterapeuter og vurdering av helsekrav til førerkort, er oppdatert og revidert for å imøtekomme endringene. Denne erstatter Ergoterapeuter og førerkortvurdering fra 2014.

Vi håper denne kunnskapsbaserte veilederen har en god faglig og praktisk nytteverdi for alle ergoterapeuter som er involvert i vurderingen av helsekrav for førerkort. På forhånd takk til dere som vil gi kommentarer og innspill til denne utgaven!

Ergoterapeuter og vurdering av helsekrav til førerkort på høring.

Gi tilbakemeldinger her.

Frist for tilbakemeldinger er 10. september.