Kontor7347

Ergoterapeutene søker etter en vikar i 50% stilling som rådgiver

Er du en engasjert og faglig trygg ergoterapeut på søken etter nye, og spennende utfordringer? Vi er på jakt etter en rådgiver i et 50% vikariat frem til 1.04.2024, med mulighet for utvidelse og forlengelse. Oppstart så snart som mulig.

Er du en engasjert og faglig trygg ergoterapeut på søken etter nye, og spennende utfordringer? Vi er på jakt etter en rådgiver i et 50% vikariat frem til 1.04.2024, med mulighet for utvidelse og forlengelse. Oppstart så snart som mulig.

Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeuter i Norge. Vi er en tydelig og fremtidsrettet fagorganisasjon som ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og rammene for yrkesutøvelsen. Forbundskontoret har 10 ansatte og en lønnet forbundsleder. Vi holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo.

Rådgiver for Ergoterapeutene

Som vikarierende rådgiver vil du være medansvarlig for en helhetlig oppfølging Ergoterapeutenes Landsmøteprogram. Du vil bidra til videreformidling av fag og fagutvikling blant annet gjennom, fagblad, nettsider, kurs og informasjonsmateriell, og delta i forbundets fagpolitiske aktiviteter og administrative oppgaver, herunder spesialistgodkjenninger, kurs, godkjenning av kurs, tilrettelegge for nettverk, og tildeling av FoU-midler. Du vil bidra til samarbeid og utvikling med aktuelle samarbeidspartnere, blant annet brukerorganisasjoner, veldedige organisasjoner, myndigheter og politikere. Du vil bidra til oppfølging av øvrige oppgaver i fagpolitisk avdeling og sekretariatet for øvrig, og få delegerte oppgaver innenfor rammene av utdanning, utvikling og utøvelse av ergoterapi.

Du vil på denne måten kunne være sentral i arbeidet med å gjøre ergoterapi til en del av løsningen på samfunnets utfordringer!

Arbeidsoppgavene løses i tett samarbeid med regionene, de øvrige ansatte og forbundsledelsen. Du vil jobbe i team med vår fagsjef og seniorrådgiver. Stillingen er underlagt generalsekretæren.

Du er velkommen til å søke stillingen dersom du;

  • Har bachelor i ergoterapi
  • Er trygg på ergoterapeuters kjernekompetanse og er tydelig i formidling av denne både skriftlig og muntlig.
  • Er oppdatert på den nasjonale og internasjonale ergoterapifaglige utviklingen.
  • Har interesse for, eller erfaring med organisasjonsarbeid, nettverksarbeid, utvikling av kurs-, og/eller kompetansehevingstiltak.
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Har god kompetanse, og interesse for digitale løsninger.

Det er også fint hvis du har;

  • En relevant master eller videreutdanning.
  • Erfaring med fagutvikling og prosjektledelse.
  • Veiledningskompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Rådgiver har varierte, utfordrende og kvalifiserende arbeidsoppgaver, i et arbeidsmiljø som er stimulerende, hektisk og trivelig. Vi har tariffavtale, pensjonsordning, forsikringer og kantine. Ansettelse og lønn etter avtale.

Mangfold og inkludering er viktig for Ergoterapeutene. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss.

For mer informasjon om forbundet se www.ergoterapeutene.org.

For opplysninger om stillingen, kontakt Fagsjef Kristin Jess-Bakken telefon 472 815 74.

Søknad med CV sendes post@ergoterapeutene.org innen 1.september 2023.