Tove-PB050200-b

Ergoterapeutene ser fire klare utfordringer for regjeringens Helse- og samhandlingsplan

I september har Ergoterapeutene pekt på fire utfordringer i våre innspill til regjeringens Helse- og samhandlingsplan.

Regjeringa har starta arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Planen skal fremmes for Stortinget og vil avløse Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

Les mer om helse- og samhandlingsplanen

Fire klare utfordringer

– Ergoterapeutene har prioritert å peke på fire av de største utfordringene, sett fra vårt ståsted, sier forbundsleder Tove Holst Skyer (bildet). Vi er selvsagt kjent med flere av de andre utfordringene helsetjenestene vil møte i tiden fremover, men Ergoterapeutene mener at mange av de store utfordringene krever økt innsats for å sikre helsepersonell som har kompetanse på mestring og rehabilitering.  

Les våre innspill til regjeringen

De fire utfordringene Ergoterapeutene trekker fram er

  1. Mangel på helsepersonell
  2. Utvikling av bærekraftige helsetjenester
  3. Utenforskap
  4. Universelt utformede omgivelser og et aldersvennlig samfunn

Positiv til navneendring

Ergoterapeutene er også positiv til navneendringa fra Nasjonal helse- og sykehusplan til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.
– Det et er en god og beskrivende tittel på planen, fordi ingen utfordringer innen helse kan løses uten samhandling, minner forbundslederen om.