w-Tove-5207 copy

Ergoterapeutene med optimistisk forventning til Hurdalsplattformen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet la i dag frem Hurdalsplattformen som skal danne grunnlaget for den nye regjeringas politikk.
— Jeg er optimistisk og har store forventninger, men vi er forberedt på fortsatt hardt arbeid med den nye regjeringen. Plattformen er ikke tydelig nok på virkemidler som kan få på plass mer bærekraftige helsetjenester, sier Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer.

Hurdalsplattformen ble lagt frem på en pressekonferanse klokka 14 onsdag.
– Plattformen uttrykker ambisjoner på mange områder, som dersom den blir omsatt i praktisk politikk, vil ha positive konsekvenser for helse- og velferdstjenestene, arbeids- og samfunnsliv, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Les og kommenter Hurdalsplattformen, som Ergoterapeutene har positiv forventning til.

– Når vi i morgen får en ny regjering vil vi bruke de nærmeste ukene på å bidra til den nye regjeringas tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022, sier hun.

Flere interessante punkter i Hurdalsplattformen

Forbundslederen har gått gjennom Hurdalsplattformen, og funnet flere interessante punkter.
– Skal Støre-regjeringen nå sine mål er det en forutsetning at innbyggerne får kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid, og at bemanningen i helse- og velferdstjenestene er dimensjonert etter dette, påpeker Tove Holst Skyer og er spesielt opptatt av disse punktene:

Rehabilitering

 • Styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud og utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer.
 • Sikre utvikling av hverdagsrehabilitering.
 • Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til å tilrettelegge for å kunne bli boende i egen bolig.

Barn og unge

 • Gjennomføre «Veikart for universelt utformet nærskole» innan 2030, blant anna ved å
  gjeninnføre rentekompensasjonsordninga for skulebygg og svømmeanlegg.
 • Styrkje laget rundt eleven og den tidlege tverrfaglege innsatsen med blant anna barne- og ungdomsfagleg kompetanse, miljøarbeidarar, miljøterapeutar og styrkt skulehelseteneste.
 • Styrkje helsestasjonane og skulehelsetenesta gjennom ein konkret opptrappingsplan som blir utarbeidd i samarbeid med kommunane.

Arbeidslivet

 • Doble fagforeningsfradraget.
 • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet.
 • Arbeidslivspolitikken skal sikre en god lønn, hel og fast stilling og en trygg pensjon til alle.

Hva tenker du etter å ha lest Hurdalsplattformen?

Del gjerne dine synspunkter med din tillitsvalgte, regionen din eller forbundsstyret.