Forside, Ergoterapeutene og klimavalg 2022

Ergoterapeutene gjør gode klimavalg

Ergoterapi utløser innbyggernes ressurser og bidrar til bærekraftige helsetjenester. Dette ligger til grunn for Ergotrapeutenes arbeid denne landsmøteperioden.
Forbundsstyret har også viet oppmerksomhet mot klimautfordringene, som også er en del av FNs bærekraftmål. Vi lanserer nå dokumentet «Ergoterapeutene og klimavalg» som skal ligge til grunn for all vår aktivitet.

Et grunnleggende prinsipp i ergoterapi er å utløse innbyggernes ressurser, og dermed bidra til en bærekraftig utvikling. Ergoterapeuter gjør innbyggernes deltakelse og hverdagsliv mulig, noe som bidrar til redusert behov for kompenserende tjenester.

Denne innsatsen er helsefremmende og ressursutløsende og dermed et sterkt bidrag for utvikling av bærekraftige tjenester.  

Ergoterapeutene og klimavalg

Forbundsstyret har også viet oppmerksomhet mot klimautfordringene, som også er en del av FNs bærekraftmål.

Dokumentet Ergoterapeutene og klimavalg inneholder retningslinjer og mål for hele organisasjonen. Målsettingen er å skape bevissthet om klimavalg, synliggjøre lett tilgjengelige løsninger og vise vei for videre arbeid med klimavennlige valg.  

Klimavalg og mål for fremtiden  

Ergoterapeutenes klimavalg inneholder retningslinjer og mål for hele organisasjonen. Det betyr at det er ulike muligheter, ressurser og områder som kan prioriteres på forbundskontoret og i regionene. Ikke minst vil geografiske forskjeller virke inn på hva som er mulig å gjennomføre. Videre er det forskjell på mulighetene for ansatte og for tillitsvalgte i Ergoterapeutene.  

Uavhengig av disse forskjellene, beskriver dette dokumentet aktuelle klimavennlige valg og kan antageligvis lede til flere klimavennlige valg. Det er utviklet et strategisk verktøy for å beskrive hva som gjøres, og hva som kan være neste område å legge inn klimavennlige valg på.