ingvild-kjerkol-03

Ergoterapeutene er klar til å bidra i regjeringens nye reform for eldre

Ergoterapeutene er svært glad for et forsterket fokus på at det skal være trygt å bo lenger hjemme. I denne forbindelse har forbundet bedt om et møte med Ingvild Kjerkol.

– Norsk Ergoterapeutforbund er svært glad for oppstarten av arbeidet med en reform som skal gjøre det trygt å bo lenger hjemme, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Regjeringen: Ny reform skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme

Ber om møte med ministeren om reformen

Forbundsleder Tove Holst Skyer har bedt om et møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol for å beskrive hvorfor ergoterapeuters kompetanse er nødvendig for reformen.

Ergoterapeuters samfunnsoppdrag er å gjøre hverdagslivet mulig for innbyggerne. Dette er helt i tråd med intensjonene for regjeringens reform for eldre.

Reform i tråd med vår kjernekompetanse

– Folk ønsker å klare seg selv og fylle dagene med det som er viktig for dem, og det er dette våre medlemmer jobber for, hver dag; hverdagsmestring, aktivitet og deltakelse – i hjem og nærmiljø, fremholder forbundslederen.

Hun har bedt om et møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om reformen. I henvendelsen til statsråd Kjerkol har Tove Holst Skyer trukket frem hvorfor ergoterapeuters kjernekompetanse svarer på intensjonene for reformen. Ergoterapeuter:

  • har en kjernekompetanse som er helt nødvendig i møtet med den demografiske utviklingen
  • tar utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte, fordi det gir mening og motivasjon i hverdagen
  • har fokus på at «hjemme lenger» må omfatte mestring av aktivitetene som betyr mest og aktiviteter som foregår i samspill med andre
  • har kompetanse på både tilrettelegging av eksisterende boliger og på universell utforming
  • jobber både forebyggende og rehabiliterende
  • demper behovet for hjemmetjenester og institusjonsplasser